Temná vize země za „Drahoše prezidenta“: Znehodnocené úspory lidí, mocenský diktát Bruselu, vítání a kývání...

Autor: Parlamentní listy | Publikováno: 22.1.2018 | Rubrika: Politika
Evropská unie

ROZHOVOR „Profesor Drahoš nerozumí ekonomice, ani hospodářské politice, přijímal by migranty, v Bruselu všechno odkýval a přijetím eura znehodnotil úspory českých občanů,“ říká v interview pro ParlamentníListy.cz děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslav Ševčík. Současný prezident Zeman má naopak podle docenta Ševčíka zkušenosti a pokračoval by v obhajobě českých národních zájmů.

Pane děkane, v současné předvolební prezidentské kampani se prakticky nemluví o některých důležitých ekonomických otázkách. Především jde o euro, na které mají oba kandidáti odlišné názory. Drahoš je pro přijetí, Zeman to podmiňuje vyhozením Řecka, což fakticky znamená, že je proti. Nakolik je tato otázka z hlediska budoucího prezidenta důležitá?

Problematiku zavedení eura považuji za dost zásadní. Prezident Zeman si pravděpodobně uvědomil, že celý koncept společné měny je chybný a od začátku neúspěšný politický projekt, který nemá s ekonomickým racionálnem téměř nic společného. Proto již také na zavedení eura netrvá a dokonce, jak v otázce sdělujete, ho podmiňuje „vyhozením“ Řecka. Tady nutno podotknout, že vyhozeno by nemělo být jen Řecko, ale i další země dlouhodobě chronicky neplnící fiskální Maastrichtská kritéria (např. Španělsko, Portugalsko, Itálie, ale i Francie, Belgie atd.). Přijetí eura je třeba důrazně odmítnout.

Jiří Drahoš říká, že bychom euro měli přijmout do čtyř let. Co všechno by to pro Českou republiku z vašeho pohledu znamenalo?

Prof. Drahoš si asi neuvědomuje, že přijetí eura do čtyř let znamená připravit žádost již nyní. Pan prof. Drahoš je odborník v oblasti chemie, nicméně je patrné, že ekonomii a hospodářské politice vůbec nerozumí. Česko sice splňuje nominální konvergenční kritéria, ale daleko důležitější je naplňování reálných konvergenčních kritérií. Bohužel prof. Drahoš nevnímá to, že zavedení eura je pro Českou republiku v současné době i v časovém horizontu sedmi, osmi let nevýhodné, a že náklady spojené s jeho zavedením převyšují značnou měrou případné výnosy. Opomíjí například fakt, že by došlo ke znehodnocení úspor domácností, protože tyto by byly přepočítány kurzem, který je v současné době zatím nevýhodný.

Již v základních kurzech hospodářské politiky, které přednáším na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, někdy používám ve vztahu politiků a jimi realizované hospodářské politiky rčení: „již ani korunu z veřejných rozpočtů nazmar a euru trvale nazdar“.

Prezident republiky sice přímou pravomoc v tomto směru nemá, do jaké míry se ale dá hovořit o nepřímém silném vlivu, kterým může (ne)přijetí eura ovlivnit?

Prezident samozřejmě má, nebo může mít, silný vliv na přijetí či nepřijetí eura. Prezident republiky mimo jiné jmenuje na návrh pověřeného předsedy vlády ministry, kteří mají politickou roli a zodpovědnost při rozhodování o podání žádosti pro vstup do eurozóny. Dále jmenuje členy bankovní rady ČNB, kteří připravují podklady k žádosti, a navíc guvernér ČNB žádost spolupodepisuje. Mimochodem do konce roku 2018 budoucí prezident jmenuje dva ze sedmi členů bankovní rady. Prezident tak má silný vliv, zda euro bude či nebude přijato, a to jak formální, tak neformální.

Co se týče eura, ještě jedna otázka. Pokud bychom evropskou měnu přijali, ČNB ztratí dozor nad bankami. Mohl byste laikovi vysvětlit, jaké důsledky by to mohlo mít? Třeba pro úspory českých občanů? Nebo žádné riziko neexistuje?

I kdyby existovaly ekonomické důvody k přijetí eura, jakože v žádném případě v současné době neexistují, ztráta kompetencí a pravomocí ČNB je jeden z důvodů, proč bychom se neměli stát členy eurozóny. Evropská centrální banka (ECB) v současné době již delší čas provádí zcela nezodpovědnou, až nepochopitelnou, měnovou politiku. Za jejího přímého dohledu tak dochází k monetizaci dluhů veřejného sektoru. I díky její činnosti se uskutečňuje morální hazard při zachraňování bank, které se chovaly nezodpovědně. Při vstupu do eurozóny by se tak Česká republika musela stát, byť nechtěně, přispěvatelem v řádu až mnoha set miliard Kč (i podle tvrzení současného premiéra ČR!) na tuto záchranu, a to i přesto, že se české subjekty chovají daleko zodpovědněji než ty, které je potřeba zachraňovat.  Samozřejmě i občané by přišli o část svých úspor, protože jejich úspory v korunách by se přepočítávaly kurzem, který bude vycházet z kurzu zafixovaného na dva roky od data rozhodnutí o vstupu do eurozóny. A ten může být pro ně značně nevýhodný. Za jinak neměnných okolností odhaduji při současné mzdové hladině, cenové hladině a úrovni penzí, že kurz odpovídající výkonnosti naší ekonomiky by se pohyboval kolem hranice 18 Kč za euro.

Obecnější otázka. Prezident Zeman je krom celoživotní politické kariéry absolventem NF VŠE, kandidát Drahoš je vědec, chemik a v politice nikdy nebyl. Nakolik toto může hrát roli při výkonu prezidentské funkce?

Na tuto otázku lze odpovědět třeba i slovy Václava Havla z druhé poloviny devadesátých let: „byl bych nerad, aby se příštím prezidentem stal nějaký zasloužilý profesor egyptologie (dnes by možná řekl chemie), který nakonec bude zvolený jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval“. A takový se zdá být prof. Drahoš. Sice slušňák, ale v naprosté většině záležitostí bez názorů na konkrétní problémy, které by v podstatě okamžitě po inauguraci musel řešit.

I když v některých názorech s prezidentem Zemanem nesouhlasím, musím konstatovat, že jeho tzv. orientace na východ, která je mu vyčítána, je pragmatickým chováním, které pomáhá české ekonomice. Proč bychom neměli obchodovat s Čínou, s trhem, který má téměř 1,5 mld. obyvatel, jehož ekonomika roste v posledních dvou dekádách v průměru dvouciferným číslem ročně? Proč bychom neměli obchodovat s ruskými firmami? Podezřívá snad někdo francouzského prezidenta Macrona, který se téměř poklonkoval čínským představitelům při nedávné návštěvě Číny z toho, že se orientuje na východ, místo aby se orientoval na západ? To se máme cpát na skomírající trhy Portugalska, Španělska, Itálie, ale i Francie jenom proto, že jsou západně od nás? Všechny tyto ekonomiky jsou předlužené a přeregulované. V tomto ohledu je opět vidět neznalost, či neinformovanost, pana prof. Drahoše. Je zřejmé, že je profesorem přírodních věd, ale ty společenské zná spíše jen z interpretace poblázněné mediokracie.

Považuji za vysoce pragmatické navazování obchodních vztahů se státy a firmami, které skýtají obrovský obchodní potenciál. Konec konců za tyto snahy bylo opakovaně poděkováno mnoha řediteli a majiteli českých firem, a to i např. na sjezdu Svazu průmyslu a dopravy.

Ano, prezident Miloš Zeman je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a již dávno to není čistě levicově smýšlející politik. Jeho hospodářsko-politické činy v poslední dekádě jsou spíše pragmatické než ideologické.

Miloš Zeman o sobě sice říká, že je eurofederalista, ale dle některých názorů dokázal různým nápadům Bruselu čelit efektivněji, než mnozí, kteří se označují za euroskeptiky. Jiří Drahoš naproti tomu jasně deklaruje nutnost být v „tvrdém jádru“ EU, spolupracovat a nedělat potížisty. Co na to říkáte?

Myslím si, že oba se mýlí, nicméně Zemanova zkušenost ho vede k tomu, že částečně couvá ze svých původních představ. Dokáže již lépe rozeznávat bruselské eurohujerské regulační nápady a dokáže se jim postavit. Bohužel pan prof. Drahoš podlehl mediokratickým, eurokratickým a euroromantickým blábolům probruselských elit o tom, že pouze nápady eurobyrokratů jsou ty správné pro všechny země Evropské unie a pro všechny občany EU. Mnohdy působí až naivně a naprosto neinformovaně. Dle mého názoru se v rozporu se zájmy občanů ČR zachoval i při podpisu výzvy „Vědci proti strachu a lhostejnosti“ ze dne 17. srpna 2015, kterou jako jeden z prvních podepsal. Stal se tak bohužel jedním z VÍTAČŮ. Pan prof. Drahoš se totálně mýlí, když deklaruje nutnost „být v tvrdém jádru EU, spolupracovat a nedělat potížisty“. Stal se tak jedním z KÝVAČŮ. Na názory představitelů z České republiky bohužel „tvrdé jádro“ nebere vůbec žádné ohledy. Ti „rozhodující“ potřebují pouze kývače a přisluhovače, kteří zmodifikují svoje názory na takové, které vyhovují právě tomu tzv. tvrdému jádru, které chce formou mocenského diktátu udělat z občanů suverénních států nesvéprávné jedince.

Ti nejvěrnější příznivci obou kandidátů na prezidenta opakují, že vítězství druhého by znamenalo tragédii v řadě oblastí a naopak jedině vítězství „jejich koně“ nám zabezpečí to či ono. Jak to vnímáte vy? Co může vítězství jednoho, prohra druhého a naopak všechno znamenat?

Naštěstí vítězství jednoho a prohra druhého nezastaví život. Mám však obavy z toho, že profesor přírodních věd nebude schopen tak účinně vyjednávat v zahraničí, jak to v posledních letech činil Miloš Zeman.

Voliči Miloše Zemana často říkají, že volí Zemana a tím volí i obranu českých národních zájmů. Tomáš Halík proti tomu řekl, že ti, kteří volí Zemana, se protiví zájmům České republiky. Jaký je váš pohled na věc?

Tomáš Halík se mýlí téměř ve všem. Zaplať Pán Bůh ho mnozí včetně jeho církevních souputníků již prohlédli. Miloš Zeman hájí, a věřím, že bude hájit, české zájmy daleko účinněji než by tak činil, ať už Tomáš Halík, který myslí jen na sebe, byť káže vodu a pije přinejmenším víno, možná i něco tvrdšího, tak profesor Drahoš bez reálných politických a ekonomických kompetentností.

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!
Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, oligarchové, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!

 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 007
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Doporučujeme dále:

Jsme otroci Západu - Dřeme na víc než 100 procent, dostáváme třetinu
Tady dělníci volí Geerta Wilderse a ne socialisty!
Pojďte dělat za 11 tisíc! Na tři směny, bereme i cizince!

Šéf odborů vyzval ředitele Mölnlycke Health Care: "Běžte pracovat a žít za 13 000 hrubého!"
Proč web Eodborář.cz ? O co nám jde ....
Západoevropští zaměstnanci žijí na úkor českých zaměstnanců! To je ta rovnost v EU?!

Vydělávají miliardu, ale zaměstnanci pro ně dřou pod krajským průměrem

Brzy budou zrušeny důchody a lidi nechť chcipají hlady vzkazuje politik z ANO ...
České firmy nechtějí lepší mzdy, raději chtějí levnou pracovní sílu z Ukrajiny ...
Dělník již pochopil, že je lepší slušný plat v Rakousku než almužna v Česku

Smrad, že by se člověk poblil? I Číňana platí lépe! Derou z nás kůži. Moravští dělníci si vyšlápli na Švédy
Odborář: Když jsme šli do EU, všechno jsme slíbili a zlikvidovali. Pravda o nezaměstnanosti? Máte právo ji znát
Český stát učinil ze zaměstnanců nevolníky a krade jim víc než 40% výdělku!
Socialisty z EU zajímají homosexuálové a uprchlíci a ne obyčejní pracující lidé!
EU plánuje socialisticky rozdělit dluhy prostopášníku mezi ty co šetřili!

Milí zaměstnanci a živnostníci, máte se tak dobře i vy?
ČSSD nehájí zájmy zaměstnanců, ale globalistů
Nabídnou minimální mzdu a pak si dovezou imigranty, aby makali za tuto almužnu ...
Dělník v Korei má průměrný plat 100 000 korun. Ví to ministr za hnutí ANO?

O důchodce se musí postarat jejich děti. Třeba v Koreji je to běžné, vzkazuje ministr
Lidovecký ministr požaduje dovoz levné pracovní síly, která má makat za pár šupů ...
Češi nemají rádi odbory, proto mají nízké platy. Životní úroveň dělníků je ostudná

Odbory jsou jedinou organizací, která dokáže účinně hájit zájmy a práva zaměstnanců
Realita českých otroků - dřeme za 12 tisíc, máme majitelé ze Švédska...
Sledujte a podpořte nás na Facebook! Jde i o Vaše práva a zájmy ...

Klíčová slova: EU  | evropská integrace  | eurorealismus  | eurozóna
2789 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umíratEkonomika Číny roste a naopak ekonomika EU se propadáProč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

Eurabia.cz

Anketa: Staví se moc silnic a dálnic? Zelení v Rakousku ruší stavbyV Rakousku zavražděna další žena imigrantem

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

ParlamentniListy.cz

„Mám s vámi osobní problém.“ Ledecký nakládal Prymulovi. Ale pak přišel obrat jednou větouNečasův stín. Šlachta „navštívil“ Fialu
Anketa
Podporujete Novou levici a její vizi celoevropského neosocialistického státu? Takzvaná Nová levice opustila koncepty tzv. Staré levice a zaměřuje se na rozvracení evropské civilizace a podporu kolonizování Evropy muslimy a neevropskými kulturami. Souhlasíte s touto vizí, kterou u nás reprezentuje ČSSD?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění