Drahoš sere na lidi, klidně ať jsou bez práce hlavně nebrat zakázky v Rusku a Číně! Ať je místo pro zapadni firmy ...

Autor: Parlamentní listy | Publikováno: 24.1.2018 | Rubrika: Politika
Evropská unie

ROZHOVOR „Samozřejmě že jezdí, podporují své národní firmy, prodávají, podbízejí se. Nedávná návštěva prezidenta Francie Emmanuela Macrona dala všem jasnou odpověď, jak tyto záležitosti fungují v silných ekonomikách. Stejně jako v případě cest představitelů České republiky spustí nejprve křik domácí nevládní organizace a několik čínských ‚disidentů‘. Ti jsou zpravidla placeni vašimi konkurenty za to, aby vás buďto ke kritice nakonec přinutili, nebo aby alespoň vrhli na vaši návštěvu negativní stín,“ říká Petr Markvart, který se dlouhodobě obchodně pohybuje v oblasti Blízkého východu (hlavně v Iráku a Sýrii) a v Africe.

Miloši Zemanovi se často vyčítá jeho údajná orientace na východ, k Rusku a k Číně. Jak to vidíte jako člověk pohybující se v zahraničním obchodu vy?

Miloš Zeman byl jistě jedním z důležitých faktorů, které přispěly k velmi výrazné proexportní politice Sobotkovy vlády. Pan prezident se přitom sám osobně věnoval pro Česko důležitým relacím a velkým ekonomikám, jako jsou Čínská lidová republika nebo Ruská federace. Za to byl mnohokrát kritizován nejenom politickou opozicí a novinářským bulvárem, ale mnohdy i některými členy vládní koalice. Člověk přitom úplně nechápe, co může být motivem takového jednání. Pamatuji si na mnoho příkladů, kdy nám naši evropští kolegové obchodníci záviděli úroveň podpory od naší státní správy. Často mě v této souvislosti napadá, že právě toto je asi kámen úrazu a předmět kritiky lidí, kteří si nepřejí, aby Česká republika a české subjekty měly přímé obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi, jako jsou Čína nebo Rusko. Nemohu proto tyto kritiky vnímat jinak než jako škůdce českých národních zájmů.

A co jiné západní mocnosti. Cožpak USA, Německo a jiné státy neobchodují s Čínou a Ruskem a jejich politici tam nejezdí?

Samozřejmě že jezdí, podporují své národní firmy, prodávají, podbízejí se. Nedávná návštěva prezidenta Francie Emmanuela Macrona dala všem jasnou odpověď, jak tyto záležitosti fungují v silných ekonomikách. Stejně jako v případě cest představitelů České republiky spustí nejprve křik domácí nevládní organizace a několik čínských „disidentů“. Ti jsou zpravidla placeni vašimi konkurenty za to, aby vás buďto ke kritice nakonec přinutili, nebo aby alespoň vrhli na vaši návštěvu negativní stín. Když to nepomůže, přidají se představitelé třetích zemí (rozuměj: vaši konkurenti) a se zdviženým obočím se dožadují téhož především proto, aby co nejvíce komplikovali váš případný obchod.

Nás proto kritizují hlavně Němci, neboť velká část našeho exportu do Německa nakonec končí jako kompletační dodávka německé firmy v Číně. Hlavní zisk ze zakázky potom realizuje německý průmysl a nás v montovně poplácá strýc Egon bodře po rameni. Jakákoli změna tohoto vazalského postavení je nevítaná, prezident Zeman je tedy za tuto politiku našimi západními sousedy kritizován.

Čínská lidová republika navázala a udržuje strategické partnerství s více než 50 zeměmi světa a třemi mezinárodními organizacemi (Evropskou unií, ASEAN a Africkou unií). Mezi jinými navázala toto partnerství s Brazílií (od r. 1993), Ruskem (1996), USA (1997), Francií (2004), Německem (2004), Velkou Británií (2004), Indií (2005), Španělskem (2005), Jižní Koreou (2008), Polskem (2011) nebo s Ukrajinou (2011). Patříme proto do elitní skupiny zemí, se kterými hodlá Čína prioritně obchodovat.

A co se týče Ruské federace, jsou prostředky obchodní války, kterou znevýhodňujete malé a politicky méně významné země, ještě jednodušší – jsou to sankce. Politický důvod na jejich zavedení se najde vždycky. Velké země si v rámci jejich uvolnění nebo výjimek, o kterých jednají za EU zpravidla Německo, Francie a jejich loutkové divadlo z Bruselu, vyjednají privilegované postavení pro své dodavatele. Vy se to ani nedozvíte, protože u toho prostě jako Česká republika nejste. Cesta z této pasti je jednoduchá – nesloužit nadále velkým evropským zemím jako užiteční idioti a odmítat sankce, které nejsou odůvodněné českým národním zájmem. A to je přesně to, co prezident Zeman dělá nebo o co se alespoň v diplomatické rovině pokouší.

Co otázka Sýrie? Zemanovi bývá vyčítána i podpora „proputinovského diktátora Asada“…

Upřímně, nepamatuji se, že by prezident Zeman někdy expresivně podpořil Bašára Asada. To, co konzistentně opakuje, se dá shrnout do fráze: „Lepší Asad než mezinárodní terorismus, náboženský extremismus a migrační krize.“ A to je asi postulát, kterému se dá těžko něco vytknout. EU a velké evropské země se naopak chovají, jako by jim vítězství sekulárního a mnoho-náboženského režimu vadilo. Vezměte si ten paradox. Evropské státy podporují na svých územích všechny představitelné menšiny a jejich práva proti většinové společnosti ad absurdum, avšak v Sýrii jim vadí Asad chránící menší náboženské skupiny proti většinovým sunnitům (nebo lépe řečeno proti militantním sunnitům štědře podporovaným právě z EU). Česká republika a její diplomacie sehrála a sehrává v Sýrii čestnou a prospěšnou roli, která může znamenat, že po letech ničení našich trhů se konečně zásadně zasloužíme o záchranu jednoho z nich, respektive toho, co z něj zbývá.

Jiří Drahoš též podporuje, aby Česká republika přijala euro do čtyř let (zatímco Miloš Zeman říká, že je pro přijetí eura až v případě, když Řecko odejde z eurozóny). Co vy na to jako podnikatel?

Miloš Zeman se mnoho let angažoval jako jeden z nejhlasitějších zastánců a propagátorů zavedení eura. V posledních letech sice trochu mění názor, ale že by se z něj stával nějaký euroskeptik, to také není pravda. Jako podnikateli by se mi možná zavedení eura líbilo, ale uvážím-li dopady takového kroku na domácí trh, zaměstnance, spotřebitele a hlavně na schopnost České republiky řídit svoji vlastní ekonomickou a monetární politiku, rád se takové libůstky vzdám a budu dále přepočítávat ceny a sledovat kurzy. Vždyť když se podíváte na příklad Řecka a na to, co pro něj nemožnost devalvovat vlastní měnu a nastartovat svoji ekonomiku znamenalo za polibek smrti, může si brzké zavedení eura u nás přát jenom masochista.

V případě přijetí eura ČNB nebude mít již dozor nad bankami v ČR a zahraniční matky, které se ocitají v problémech, budou moci ze svých dcer či poboček volněji převádět prostředky do svých centrál. Mohly by tak být ohroženy úspory českých občanů. Je tomu tak?

Nevím, jestli je to přesně tak, jak jste to popsal, ale obecně vzato je neexistence vlastních (rozuměj: českých) silných obchodních bank na trhu velkým problémem. Je to problém pro financování našeho vývozu, kdy jsme odkázáni na blahovůli zahraničních matek (které mohou být v rozhodování ovlivněny například podporou vlastní národní konkurenční firmy). Je to problém informačních toků, které mohou též komplikovat naši pozici na trhu. V neposlední řadě jsou zde jistě též nemalé sumy, které každoročně matky českých bank vyvádějí do zahraničí. Tato situace jednoznačně poškozuje zájmy českých střadatelů a obchodních subjektů a je zcela nepřijatelné, že český stát v této věci nekoná a tyto převody zisku do zahraničí nereguluje.

A neznamená vstup do eurozóny také, že ČR přijde o možnost ovlivňovat svůj rozpočet a nastane harmonizace daní? Zastánci eurozóny hovoří o nutnosti společné ekonomické vlády, jednotném rozpočtu a stejné výši daní… Není to o tom, že bychom ve své zemi vlastně již o ničem nerozhodovali?

Nepochybně je tento další vývoj eurozóny předvídatelný. Bude směřovat k dekonstrukci národních státních struktur a jejich postupným nahrazením nevolenými eurokraty, kteří vše ovinou svými směrnicemi a čas od času si pro vnější iluzi nechají něco schválit Evropským parlamentem. Všichni čeští poslanci potom tvoří méně než jeho 2,8 procenta současného početního stavu. Co to bude znamenat pro malé země, je asi nasnadě.

Podle kněze a teologa Tomáše Halíka padl v prvním kole voleb mýtus neporazitelného Zemana. „Nadcházející zápas dvou kultur – džentlmenství a barbarství – ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží,“ uvedl Halík. Co o těch slovech míníte?

Pan Halík má jistě právo na své vidění světa touto optikou. Od katolického kněze bych však očekával především více pokory a smířlivosti a méně politického aktivismu. Vyslovuje soudy o všech a o všem a s arogancí sobě vlastní se potom diví, když se jím napadení brání. Ty potom označí buďto za druhorepublikové fašisty, nebo za prokremelské štváče (to jsou jeho oblíbené kategorie). Být profesorem Drahošem, tak bych mu za tento „polibek smrti“ příliš vděčný nebyl. Prozatím se mu podařilo mylně předpovědět výsledek Brexitu (kde podle jeho slov nakonec „uklízečky a taxikáři“ přehlasovali „profesory a vzdělané lidi“) nebo prezidentských voleb ve Spojených státech (kde nakonec přesvědčivě vyhrála jím zatracovaná „tlama plechová, populistická“ Donald Trump).

Co je pro vás ještě podstatné při porovnání obou kandidátů na Hrad?

Naprosto podstatná je v dnešním světě obrana českých národních zájmů a velmi opatrný postoj k další integraci a dekonstrukci národních států. Pouze pokud si uchováme schopnost rozhodovat sami o sobě, můžeme nadále přežít jako svébytný národ s vlastní ekonomikou a zahraniční politikou. Takže méně Bruselu a více Prahy (je zajímavé, že v tomto ohledu se právě voliči v regionech chovají odpovědněji než ti pražští, kterým by přece mělo jít o udržení vlastního privilegovaného postavení).

Jak tipujete výsledek druhého kola? Co by měl dělat Miloš Zeman, aby uspěl?

Jak praví lidová moudrost, Miloše Zemana může porazit zase jenom Miloš Zeman. Musí tedy dělat to, co dělal až doposud. V tom je jeho síla. Jeho vyzyvatele bude jistě hendikepovat především nedostatek zkušeností ve vysoké politice. A ten ani ti nejlepší poradci nikdy nemohou nahradit.

 

Petr Markvart je vystudovaný právník. Ve 2. polovině 80. let pracoval v podniku zahraničního obchodu Technoexport, mimo jiné jako obchodní referent realizace petrochemických investičních celků v Iráku a asistent generálního ředitele. V letech 1989 až 1995 působil v Sýrii jako ředitel blízkovýchodní expozitury – pro Technoexport Praha, později pro německý Südrohrbau Ingolstadt. V letech 1998 až 2001 pracoval pro kanadskou firmu MacDonald Engineering Group Calgary jako ředitel její dceřiné společnosti v Nigérii. Od roku 2002 působí v leteckém průmyslu jako konzultant pro země západní Afriky.

 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!
Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, oligarchové, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!

 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 007
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Doporučujeme dále:

Jsme otroci Západu - Dřeme na víc než 100 procent, dostáváme třetinu
Tady dělníci volí Geerta Wilderse a ne socialisty!
Pojďte dělat za 11 tisíc! Na tři směny, bereme i cizince!

Šéf odborů vyzval ředitele Mölnlycke Health Care: "Běžte pracovat a žít za 13 000 hrubého!"
Proč web Eodborář.cz ? O co nám jde ....
Západoevropští zaměstnanci žijí na úkor českých zaměstnanců! To je ta rovnost v EU?!

Vydělávají miliardu, ale zaměstnanci pro ně dřou pod krajským průměrem

Brzy budou zrušeny důchody a lidi nechť chcipají hlady vzkazuje politik z ANO ...
České firmy nechtějí lepší mzdy, raději chtějí levnou pracovní sílu z Ukrajiny ...
Dělník již pochopil, že je lepší slušný plat v Rakousku než almužna v Česku

Smrad, že by se člověk poblil? I Číňana platí lépe! Derou z nás kůži. Moravští dělníci si vyšlápli na Švédy
Odborář: Když jsme šli do EU, všechno jsme slíbili a zlikvidovali. Pravda o nezaměstnanosti? Máte právo ji znát
Český stát učinil ze zaměstnanců nevolníky a krade jim víc než 40% výdělku!
Socialisty z EU zajímají homosexuálové a uprchlíci a ne obyčejní pracující lidé!
EU plánuje socialisticky rozdělit dluhy prostopášníku mezi ty co šetřili!

Milí zaměstnanci a živnostníci, máte se tak dobře i vy?
ČSSD nehájí zájmy zaměstnanců, ale globalistů
Nabídnou minimální mzdu a pak si dovezou imigranty, aby makali za tuto almužnu ...
Dělník v Korei má průměrný plat 100 000 korun. Ví to ministr za hnutí ANO?

O důchodce se musí postarat jejich děti. Třeba v Koreji je to běžné, vzkazuje ministr
Lidovecký ministr požaduje dovoz levné pracovní síly, která má makat za pár šupů ...
Češi nemají rádi odbory, proto mají nízké platy. Životní úroveň dělníků je ostudná

Odbory jsou jedinou organizací, která dokáže účinně hájit zájmy a práva zaměstnanců
Realita českých otroků - dřeme za 12 tisíc, máme majitelé ze Švédska...
Sledujte a podpořte nás na Facebook! Jde i o Vaše práva a zájmy ...

Klíčová slova: EU  | liberalismus  | korupce
1308 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

eOdborar.cz

Takhle se lidí nebáli ani u nás za komunistické totality! Do městečka s 3 500 obyvateli, přijede 9 650 četníkůLevicová inkvizice zasahuje: Objevitel DNA, a nositel Nobelovy ceny, poukázal na nižší inteligenci Afričanů a byl okamžitě potrestánRakouští majitelé elektroautomobilů s překvapením zjišťují, že elektřina neroste na stromechDnešní levice a socialisté jsou nepřáteli pracujícího Evropana, ale jsou hvězdami pro muslimy a AfričanyTakto se tuneluje rozpočet české armády! Kolem miliardy na víc za zastaralé systémy ...

FreeGlobe.cz

Váš příspěvek porušuje právo šaría, vzkázal známé aktivistce... Twitter. Její odpověď byla dost drsnáChaluhy, třeste se! Bílí dredaři ve skutečnosti šíří rasismus. Taková je dikce nového stupně politické korektnosti (+ foto)

ePortal.cz

Kniha Prolomení hradeb od Petra Hampla určitě stojí za přečtení. Už ji máte doma? Správnej chlap je ženská

euPortal.cz

Video: Svět podle České televize aneb Islámská modlitba léčí bolesti zad a předškoláci zpívají Eid MubarakTi, kteří si myslí, že migrace již není hrozbou, by se měli seznámit s těmito daty...

Eurabia.cz

Právnička Samková zveřejnil důkazy o tom, jak Český rozhlas manipuloval s veřejným míněním při eurovolbách v roce 2014Italští lepšolidé a dobroseři urážejí voliče Salviniho

euServer.cz

Čtete tyhle vznešeně vyhlížející řádky a nevěříte svým očím. Propánakrále, kdo tohle psal? Někdo v ČT...Bandera se prokazatelně 13x tajně setkal s představiteli CIA. Například: 22.3.1950 v Hamburku, 17.5.1950 s CIA, 7.5.1951 na letecké základně USA ve Wiesbadenu...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

ParlamentniListy.cz

Pražská ČSSD tajně volila Pocheho do výkonného výboru. A Hamáček ho rozmáčkl, až to cákloExministr Vlastimil Tlustý: Až nebude co rozdělovat, budou se „lepšolidi“ a „horšolidi“ mydlit ještě více. Soukupa si pamatuji, ještě když v roce 2006 dělal pro Zelené...
Anketa
Podporujete Novou levici a její vizi celoevropského neosocialistického státu? Takzvaná Nová levice opustila koncepty tzv. Staré levice a zaměřuje se na rozvracení evropské civilizace a podporu kolonizování Evropy muslimy a neevropskými kulturami. Souhlasíte s touto vizí, kterou u nás reprezentuje ČSSD?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění